Obojživelníci a plazi

Ropucha obecná (Bufo bufo)

Skokan hnědý (Rana temporaria)

Kuňka obecná (Bombina bombina)

Želva bahenní (Emys orbicularis)

Čolek horský (Ichthyosaura alpestris cyreni)

 

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)