Kaprovití

Amur bílý (Ctenopharyngodon idella)

Bolen dravý (Aspius aspius)

Tolstolobec pestrý (Arisichthys nobilis)

Kapr obecný (Cyprinus carpio)

Karas obecný (Carassius carassius)

Karas obecný (Carassius carassius) – zakrslá nízkotělá forma humilis

Karas stříbřitý (Carassius auratus)

Cejn velký (Abramis brama)

Hořavka duhová (Rhodeus amarus)

Cejnek malý (Abramis bjoerkna)

Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus)

Lín obecný (Tinca tinca)

Plotice obecná (Rutilus rutilus)

Ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus)

Ouklej obecná (Alburnus alburnus)

Slunka obecná (Leucaspius delineatus)

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)

Podoustev říční (Vimba vimba)

Parma obecná (Barbus barbus)

Jelec tloušť (Leuciscus cephalus)

Jelec proudník (Leuciscus leuciscus)

Hrouzek obecný (Gobio gobio)

Střevle potoční (Phoxinus phoxinus)

Střevlička východní (Pseudorasbora parva)

Uložit

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *