Sekavcovití

Piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)

Sekavec podunajský (Cobitis elongatoides)

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Zay_VnwMQmg