Okounovití

Okoun říční (Perca fluviatilis)

Candát obecný (Sander lucioperca)

Ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus)

Drsek větší (Zingel zingel)

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=-8h7gYTSwW4